0888889366
Bùi Lan
Điểm thưởng: 6
Tìm kiếm công ty Luật/ Doanh nghiệp
Người theo dõi
6 người
Xem tất cả
Đang theo dõi
1 người
Xem tất cả
Bùi Lan
759 ngày trước
Bài viết
Nguyên tắc cấp dấu nghiệp vụ trong kiểm định lĩnh vực quân sự
Nguyên tắc cấp dấu nghiệp vụ trong kiểm định lĩnh vực quân sựNgày 25/10/2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 138/2021/TT-BQP quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng.Theo đó, dấu nghiệp vụ cấp cho cơ sở Đo lường-Chất lượng phù hợp với lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được công nhận.Việc cấp dấu nghiệp vụ phải đảm bảo nguyên tắc như sau:- Cấp mới các dấu nghiệp vụ cho cơ sở Đo lường-Chất lượng được công nhận năng lực lần đầu.- Cấp thay thế dấu nghiệp vụ trong các trường hợp dấu cũ bị hỏng, không còn giá trị sử dụng.- Khi cấp dấu phải lập biên bản giao, nhận con dấu.Biên bản giao, nhận con dấu nghiệp vụ phải có mẫu con dấu và ghi rõ tình trạng con dấu vào cột “Ghi chú” của Biên bản.Biên bản giao, nhận con dấu nghiệp vụ lập thành hai bản; một bản lưu tại Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu và một bản gửi cho cơ sở Đo lường-Chất lượng được cấp dấu.Mẫu Biên bản giao, nhận con dấu nghiệp vụ quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 138/2021.Thông tư 138/2021/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
Bùi Lan
759 ngày trước
Bài viết
Ban hành Nội quy cơ sở lưu trú của Bộ Công an
Ban hành Nội quy cơ sở lưu trú của Bộ Công anBộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 07/2021/TT-BCA ngày 18/01/2021 về Nội quy cơ sở lưu trú.Theo đó, ban hành Nội quy cơ sở lưu trú để bảo đảm trật tự, an toàn cơ sở lưu trú và tạo điều kiện thuận lợi cho người lưu trú ở tập trung tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.Dưới đây là một số quy định mà người lưu trú phải thực hiện:- Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định của cơ sở lưu trú trong công tác quản lý và thực hiện các chế độ đối với người lưu trú về thời gian sinh hoạt, hoạt động thể dục, …- Ở đúng vị trí trong buồng lưu trú, ngủ, nghỉ đúng giờ, có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh cá nhân, chỗ ở và nơi công cộng;…- Chấp hành sự quản lý, kiểm tra, điểm danh, kiểm diện của cán bộ cơ sở lưu trú. Khi co thông báo tập hợp phải tập trung đúng thời gian, địa điểm được chỉ định, mặc quần áo gọn gàng, giữ trật tự,…- Khi ra ngoài cơ sở lưu trú, người lưu trú phải được sự đồng ý bằng văn bản của Trưởng cơ sở lưu trú và chịu sự quản lý, giám sát của cán bộ cơ sở lưu trú;…- Trong giao tiếp, người lưu trú sử dụng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt (người bị hạn chế khả năng nghe, nói được sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu hoặc thiết bị y tế hỗ trợ cho việc giao tiếp);…Thông tư 07/2021/TT-BCA có hiệu lực thi hành ngày 05/3/2021.
Bùi Lan
759 ngày trước
Bài viết
Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết 2023
Giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết 2023Ngày 28/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.Theo đó, giảm 80% mức ký quỹ kinh doanh doanh dịch vụ lữ hành đến hết ngày 31/12/2023 so với trước đây, cụ thể:- Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20 triệu đồng (trước đây là 100 triệu đồng);- Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50 triệu đồng (trước đây là 250 triệu đồng);+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng (trước đây là 500 triệu đồng);+ Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng (trước đây là 500 triệu đồng).Từ ngày 01/01/2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ.Nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/10/2021.
Bùi Lan
759 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn thực hiện Hiệp định UKVFTA về phòng vệ thương mại
Hướng dẫn thực hiện Hiệp định UKVFTA về phòng vệ thương mạiNgày 29/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 14/2021/TT-BCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại (UKVFTA).Theo đó, quy định biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp như sau:- Xem xét lợi ích kinh tế - xã hội:+ Bộ Công Thương quyết định không áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp:Nếu dựa trên các thông tin sẵn có trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra kết luận rõ ràng rằng việc áp dụng biện pháp không phù hợp với lợi ích kinh tế - xã hội.+ Khi đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội, dựa trên các thông tin có liên quan được cung cấp, Cơ quan điều tra:Sẽ xem xét tình hình của ngành sản xuất trong nước, các nhà nhập khẩu, các hiệp hội có liên quan, tổ chức, cá nhân sử dụng, tiêu dùng hàng hóa bị điều tra.- Quy tắc thuế suất thấp hơn+ Thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp không được cao hơn biên độ bán phá giá hoặc mức trợ cấp.+ Căn cứ vào kết luận của Cơ quan điều tra, Bộ Công Thương sẽ xem xét áp dụng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp thấp hơn biên độ bán phá giá hoặc mức trợ cấp nếu mức thuế thấp hơn này đủ để loại bỏ thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.Thông tư 14/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/12/2021.
Bùi Lan
759 ngày trước
Bài viết
Hướng dẫn xử lý chất thải chăn nuôi
Hướng dẫn xử lý chất thải chăn nuôiNgày 26/10/2021, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.Theo đó, hướng dẫn việc xử lý chất thải chăn nuôi như sau:- Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ:+ Chăn nuôi nông hộ được xử lý bằng một hoặc một nhóm các biện pháp như ủ compost, công nghệ khí sinh học (biogas), chế phẩm sinh học,…;+ Chăn nuôi trang trại đã qua xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản.Trong thời gian chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, việc xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý chuyên ngành.- Nước thải chăn nuôi:+ Chăn nuôi nông hộ được xử lý bằng một hoặc một nhóm các biện pháp như công nghệ khí sinh học, ao sinh học, chế phẩm sinh học, …;+ Trong chăn nuôi trang trại đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng, được sử dụng tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác trong khuôn viên trang trại;…Khuyến khích sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý chất thải chăn nuôi.Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022.
Bùi Lan
759 ngày trước
Bài viết
Từ năm 2022, điều chỉnh giá xăng dầu 10 ngày một lần
Từ năm 2022, điều chỉnh giá xăng dầu 10 ngày một lầnNội dung này được đề cập tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.Theo đó, thời gian điều hành giá xăng dầu là vào các ngày mùng 01, 11 và 21 hàng tháng.Như vậy, theo quy định mới, cứ 10 ngày sẽ điều chỉnh giá xăng dầu một lần.Hiện hành, theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP thì thời gian giữa 02 lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là 15 ngày đối với trường hợp tăng giá, tối đa là 15 ngày đối với trường hợp giảm giá.Trong trường hợp kỳ điều hành giá xăng dầu rơi vào các thời gian ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ thì:+ Trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định thì thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc kế tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ.+ Trường hợp trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.Nghị định 95/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 02/01/2022.
Bùi Lan
759 ngày trước
Bài viết
Bổ sung mức thu phí dự thi thăng hạng viên chức hạng IV
Bổ sung mức thu phí dự thi thăng hạng viên chức hạng IVNgày 28/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chứcTheo đó, mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:- Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển):+ Dưới 100 thí sinh là 500.000 đồng/thí sinh/lần.+ Từ 100 - 500 thí sinh là 400.000 đồng/thí sinh/lần.+ Từ 500 thí sinh trở lên là 300.000 đồng/thí sinh/lần.- Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV:+ Dưới 100 thí sinh là 700.000 đồng/thí sinh/lần.+ Từ 100 - 500 thí sinh là 600.000 đồng/thí sinh/lần.+ Từ 500 thí sinh trở lên là 500.000 đồng/thí sinh/lần.(So với hiện hành bổ sung mức thu phí dự thi thăng hạng viên chức hạng IV).- Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I:+ Dưới 50 thí sinh là 1,4 triệu đồng/thí sinh/lần.+ Từ 100 - 500 thí sinh là 1,3 triệu đồng/thí sinh/lần.+ Từ 500 thí sinh trở lên là 1,2 triệu đồng/thí sinh/lần.Ngoài ra, mức thu phúc khảo thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là 150.000 đồng/bài thi.Thông tư 92/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2021 và thay thế Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.
Bùi Lan
759 ngày trước
Bài viết
Quy định về thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục
Quy định về thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thụcNgày 21/10/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường cao đẳng.Theo đó, việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được quy định như sau:- Việc thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được quy định trong quy chế tổ chức, hoạt động của trường;- HĐQT hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư này gửi qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng, HĐQT hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trình Bộ trưởng BLĐTBXH quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục.Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/12/2021, thay thế Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016.
Bùi Lan
759 ngày trước
Bài viết
Điểm mới về ban hành Thông cáo báo chí VBQPPL của Chính phủ
Điểm mới về ban hành Thông cáo báo chí VBQPPL của Chính phủNgày 01/11/2021, Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành Thông tư 07/2021/TT-BTP quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng ban hành.Theo đó,  có một số điểm mới liên quan đến việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng ban hành:- Chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo:Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin về văn bản QPPL cơ quan mình chủ trì soạn thảo đã được Chính phủ, Thủ tướng ban hành trong tháng cho Bộ Tư pháp.(Hiện hành, quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản QPPL được ký ban hành).- Căn cứ vào nội dung thông tin về văn bản QPPL do cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, biên tập nội dung, xây dựng và ban hành Thông cáo báo chí chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo.(So với hiện hành, không còn nội dung ban hành Thông cáo báo chí trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin do cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp đối với văn bản QPPL có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký).- Trường hợp phát hiện Thông cáo báo chí đã ban hành có sai sót trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản cung cấp lại thông tin của cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp có văn bản đính chính Thông cáo báo chí.Thông tư 07/2021/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Thông tư 12/2013/TT-BTP ngày 07/8/2013.
Xem thêm