0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60a336837a228-bo-luat.jpg.webp

Tổng hợp những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) có được ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015 sửa đổi ngày 20 tháng 06 năm 2017 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2018. Để giúp bạn đọc hiểu rõ các quy định cũng như cách áp dụng Bộ luật này, Legalzone xin cung cấp đến bạn đọc tổng hợp những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự.

luật hình sự
STTSố hiệu văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực
103/2020/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ30/12/202015/02/2021
2Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 299 và Điều 30025/10/201901/12/2019
3Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi01/10/201905/11/2019
4Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động15/8/201901/9/2019
5Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng Điều 324 về tội rửa tiền

 

24/5/201907/7/2019
6Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi

 

11/01/201915/3/2019
7Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm /2018
8Công văn 196/TANDTC-PCVề việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 32204/9/2018 
9Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng Điều 65 về án treo15/5/201801/7/2018
10Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106  về tha tù trước thời hạn có điều kiện24/4/201809/9/2018
11Nghị định 37/2018/NĐ-CPHướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự10/3/201810/3/2018
12Nghị định 19/2018/NĐ-CPQuy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự02/02/201802/02/2018
13Công văn 04/TANDTC-PCVề việc áp dụng Bộ luật và Nghị quyết 41/2017/QH1409/01/2018 
14Công văn 148/TANDTC-PCVề việc triển khai, thi hành Bộ luật và Nghị quyết 41/2017/QH1412/7/2017 
15Nghị quyết 41/2017/QH14Về việc thi hành Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi tại Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 201520/6/201705/7/2017
16Công văn 301/TANDTC-PCVề việc áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội07/10/2016 
17Công văn 276/TANDTC-PCHướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội13/9/2016 
18Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 730/6/201601/8/2016

Trên đây là tổng hợp các văn bản hướng dẫn Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 của Legalzone. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Đỗ Thị Khánh Ly
1015 ngày trước
Tổng hợp những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017
Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) có được ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015 sửa đổi ngày 20 tháng 06 năm 2017 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2018. Để giúp bạn đọc hiểu rõ các quy định cũng như cách áp dụng Bộ luật này, Legalzone xin cung cấp đến bạn đọc tổng hợp những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự.STTSố hiệu văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgày có hiệu lực103/2020/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ30/12/202015/02/20212Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 299 và Điều 30025/10/201901/12/20193Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi01/10/201905/11/20194Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động15/8/201901/9/20195Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng Điều 324 về tội rửa tiền 24/5/201907/7/20196Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi 11/01/201915/3/20197Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm /20188Công văn 196/TANDTC-PCVề việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 32204/9/2018 9Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng Điều 65 về án treo15/5/201801/7/201810Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106  về tha tù trước thời hạn có điều kiện24/4/201809/9/201811Nghị định 37/2018/NĐ-CPHướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự10/3/201810/3/201812Nghị định 19/2018/NĐ-CPQuy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự02/02/201802/02/201813Công văn 04/TANDTC-PCVề việc áp dụng Bộ luật và Nghị quyết 41/2017/QH1409/01/2018 14Công văn 148/TANDTC-PCVề việc triển khai, thi hành Bộ luật và Nghị quyết 41/2017/QH1412/7/2017 15Nghị quyết 41/2017/QH14Về việc thi hành Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi tại Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 201520/6/201705/7/201716Công văn 301/TANDTC-PCVề việc áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội07/10/2016 17Công văn 276/TANDTC-PCHướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội13/9/2016 18Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTPHướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 730/6/201601/8/2016Trên đây là tổng hợp các văn bản hướng dẫn Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 của Legalzone. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.