0888889366
timeline_post_file65576e8303a4c-7.webp

Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ tục Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

Hồ Sơ Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế: Giấy Tờ Cần Chuẩn Bị

Theo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023, để thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hồ sơ cần bao gồm các giấy tờ sau:

Đơn Đề Nghị:

 • Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, theo mẫu quy định (Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL).

Sơ Yếu Lý Lịch:

 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Giấy Chứng Nhận Sức Khỏe:

 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh có thẩm quyền cấp, có hiệu lực trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.

Ảnh Chân Dung:

 • 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.

Bản Sao Chứng Thực:

 • Bản sao có chứng thực của giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.

Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch:

 • Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp trước đó.

Chú ý: Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị là 01 bộ.

Quy trình này đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ, giúp người làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế thực hiện thủ tục một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Theo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023, việc cấp và đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:

Nộp Hồ Sơ:

 • Hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc hướng dẫn viên du lịch nội địa cần nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi thẻ hết hạn sử dụng.

Xử Lý Hồ Sơ:

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành xử lý và cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch mới cho người đề nghị.

Cách Thức Nộp Hồ Sơ:

 • Hướng dẫn viên có thể gửi hồ sơ trực tiếp tại văn phòng của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc chọn cách gửi qua đường bưu điện.

Phản Hồi Và Từ Chối:

 • Trong trường hợp từ chối cấp đổi thẻ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phải trả lời bằng văn bản và cung cấp lý do cụ thể liên quan đến quy định.

Quy trình này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình cấp và đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, đồng thời tối ưu hóa thời gian xử lý để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người làm hướng dẫn.

Điều Kiện Cần Đáp Ứng Để Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

Theo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023 và các chỉ đạo mới nhất trong tiểu mục 7 Mục II Phần II thủ tục hành chính, để được cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Quốc Tịch và Thường Trú:

 • Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam.

Năng Lực Hành Vi Dân Sự:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Y Tế:

 • Không mắc bệnh truyền nhiễm và không sử dụng chất ma túy.

Bằng Cấp và Chứng Chỉ:

 • Hướng dẫn viên du lịch nội địa cần tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch.
 • Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.
 • Hướng dẫn viên du lịch quốc tế cần tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch.
 • Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế.

Ngoại Ngữ:

 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề:
 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ.
 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài.
 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu theo quy định.

Chú ý: Cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo, khi được đào tạo bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại.

Điều Kiện Hành Nghề của Hướng Dẫn Viên Du Lịch: Quy Định Mới Nhất

Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Du lịch 2017, các điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch được xác định như sau:

Phạm Vi Hành Nghề:

Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Phạm vi hành nghề:

 • Hướng dẫn viên du lịch quốc tế hướng dẫn cho khách du lịch nội địa và quốc tế tới Việt Nam và đưa khách ra nước ngoài.
 • Hướng dẫn viên du lịch nội địa hướng dẫn cho khách du lịch nội địa.
 • Hướng dẫn viên du lịch tại điểm hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.

Điều Kiện Hành Nghề:

Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch gồm:

 • Có thẻ hướng dẫn viên du lịch.
 • Ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch.
 • Là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa.
 • Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch.
 • Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

Câu hỏi liên quan

Câu hỏi: Lớp học đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch có những đặc điểm nổi bật nào?

Trả lời: Lớp học đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch mang đến kiến thức mới nhất, cập nhật quy định và kỹ năng hướng dẫn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của pháp luật.

Câu hỏi: Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên nội địa như thế nào?

Trả lời: Để đổi thẻ hướng dẫn viên nội địa, hướng dẫn viên cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tuân thủ quy trình xác định, bao gồm việc nộp đơn và các giấy tờ liên quan.

Câu hỏi: Làm thế nào để điền đơn xin cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch một cách đơn giản và chính xác?

Trả lời: Bạn có thể tải mẫu đơn trên trang web chính thức của cơ quan quản lý và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, sau đó nộp đơn theo quy trình đã quy định.

Câu hỏi: Hồ sơ đổi thẻ hướng dẫn viên quốc tế cần bao gồm những giấy tờ nào?

Trả lời: Hồ sơ đổi thẻ hướng dẫn viên quốc tế thường bao gồm đơn đề nghị, sơ yếu lý lịch, chứng chỉ ngoại ngữ, và các giấy tờ chứng minh khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Câu hỏi: Trường hợp thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn, hướng dẫn viên cần thực hiện những bước gì?

Trả lời: Hướng dẫn viên cần chuẩn bị hồ sơ đổi thẻ và nộp đúng thủ tục quy định để cập nhật thẻ mới và tiếp tục hành nghề một cách hợp pháp.

Câu hỏi: Khi nào cần cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch?

Trả lời: Thẻ hướng dẫn viên du lịch cần được cấp lại khi hết hạn sử dụng hoặc bị mất, hỏng một cách không khả thi, và hướng dẫn viên muốn tiếp tục hoạt động hướng dẫn du lịch một cách chính thức.

 

Văn An
17 ngày trước
Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ tục Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế
Hồ Sơ Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế: Giấy Tờ Cần Chuẩn BịTheo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023, để thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hồ sơ cần bao gồm các giấy tờ sau:Đơn Đề Nghị:Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, theo mẫu quy định (Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL).Sơ Yếu Lý Lịch:Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.Giấy Chứng Nhận Sức Khỏe:Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh có thẩm quyền cấp, có hiệu lực trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ.Ảnh Chân Dung:02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.Bản Sao Chứng Thực:Bản sao có chứng thực của giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch:Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp trước đó.Chú ý: Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị là 01 bộ.Quy trình này đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ, giúp người làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế thực hiện thủ tục một cách thuận tiện và nhanh chóng.Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tếTheo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023, việc cấp và đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:Nộp Hồ Sơ:Hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc hướng dẫn viên du lịch nội địa cần nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi thẻ hết hạn sử dụng.Xử Lý Hồ Sơ:Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành xử lý và cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch mới cho người đề nghị.Cách Thức Nộp Hồ Sơ:Hướng dẫn viên có thể gửi hồ sơ trực tiếp tại văn phòng của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc chọn cách gửi qua đường bưu điện.Phản Hồi Và Từ Chối:Trong trường hợp từ chối cấp đổi thẻ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phải trả lời bằng văn bản và cung cấp lý do cụ thể liên quan đến quy định.Quy trình này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình cấp và đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, đồng thời tối ưu hóa thời gian xử lý để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người làm hướng dẫn.Điều Kiện Cần Đáp Ứng Để Cấp Đổi Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc TếTheo Quyết định 1975/QĐ-BVHTTDL năm 2023 và các chỉ đạo mới nhất trong tiểu mục 7 Mục II Phần II thủ tục hành chính, để được cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên cần đáp ứng các điều kiện sau đây:Quốc Tịch và Thường Trú:Có quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam.Năng Lực Hành Vi Dân Sự:Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.Y Tế:Không mắc bệnh truyền nhiễm và không sử dụng chất ma túy.Bằng Cấp và Chứng Chỉ:Hướng dẫn viên du lịch nội địa cần tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch.Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.Hướng dẫn viên du lịch quốc tế cần tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch.Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế.Ngoại Ngữ:Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề:Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ.Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài.Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại.Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức yêu cầu theo quy định.Chú ý: Cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo, khi được đào tạo bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại.Điều Kiện Hành Nghề của Hướng Dẫn Viên Du Lịch: Quy Định Mới NhấtTheo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Du lịch 2017, các điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch được xác định như sau:Phạm Vi Hành Nghề:Hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm.Phạm vi hành nghề:Hướng dẫn viên du lịch quốc tế hướng dẫn cho khách du lịch nội địa và quốc tế tới Việt Nam và đưa khách ra nước ngoài.Hướng dẫn viên du lịch nội địa hướng dẫn cho khách du lịch nội địa.Hướng dẫn viên du lịch tại điểm hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.Điều Kiện Hành Nghề:Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch gồm:Có thẻ hướng dẫn viên du lịch.Ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch.Là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa.Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch.Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Lớp học đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch có những đặc điểm nổi bật nào?Trả lời: Lớp học đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch mang đến kiến thức mới nhất, cập nhật quy định và kỹ năng hướng dẫn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của pháp luật.Câu hỏi: Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên nội địa như thế nào?Trả lời: Để đổi thẻ hướng dẫn viên nội địa, hướng dẫn viên cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tuân thủ quy trình xác định, bao gồm việc nộp đơn và các giấy tờ liên quan.Câu hỏi: Làm thế nào để điền đơn xin cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch một cách đơn giản và chính xác?Trả lời: Bạn có thể tải mẫu đơn trên trang web chính thức của cơ quan quản lý và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, sau đó nộp đơn theo quy trình đã quy định.Câu hỏi: Hồ sơ đổi thẻ hướng dẫn viên quốc tế cần bao gồm những giấy tờ nào?Trả lời: Hồ sơ đổi thẻ hướng dẫn viên quốc tế thường bao gồm đơn đề nghị, sơ yếu lý lịch, chứng chỉ ngoại ngữ, và các giấy tờ chứng minh khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý.Câu hỏi: Trường hợp thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn, hướng dẫn viên cần thực hiện những bước gì?Trả lời: Hướng dẫn viên cần chuẩn bị hồ sơ đổi thẻ và nộp đúng thủ tục quy định để cập nhật thẻ mới và tiếp tục hành nghề một cách hợp pháp.Câu hỏi: Khi nào cần cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch?Trả lời: Thẻ hướng dẫn viên du lịch cần được cấp lại khi hết hạn sử dụng hoặc bị mất, hỏng một cách không khả thi, và hướng dẫn viên muốn tiếp tục hoạt động hướng dẫn du lịch một cách chính thức.